Outreach Manager
of the Creative Institute Trenčín

Hľadáme kreatívnu dušu, čo má dobrý vkus v oku a  Adobe CC v  malíčku.  

 

V marketingovom tíme sme aktuálne štyria s rôznymi úväzkami a lokáciami. Proste total hybrid. Social media, PR, content, performance, strategy. To už máme v tíme pokryté, ale vizuál iba lepíme.  

 

Sme otvorení viacerým formám spolupráce - na skrátený alebo plný úväzok. Hlavne, aby sme si sadli hodnotovo a skúsenosťami, ostatné sa poddá. 

 

Pridaj sa k nám už teraz na začiatku cesty a vtlač projektu Trenčín 2026 aj svoju pečať. 

 

 

Čo ťa u nás čaká: 

 

 • Rozpracuješ online aj offline formáty ako plagáty, social media, bannery, jednoduché animácie, grafické stories, web. 

 • Budeš súčasťou tvorby novej vizuálnej identity značky Trenčín 2026 top grafickým štúdiom. 

 • Všetky vizuálne výstupy prejdú tvojím filtrom kvality. 

 • Vymyslíš, ako si ušetriť robotu a lepšie škálovať prácu (šablóny pre kolegov). 

 • Tvoj nápad sa ráta, či už pri vymýšlaní kampaní alebo ciest, ako osloviť naše cieľovky. 

 

 

Čo čakáme my od teba: 
  

 • Máš odklikané a na portfóliu to vidno = medior graphic designer. 

 • Vieš si organizovať prácu a kričať, keď má príliš veľa vecí prioritu ASAP. 

 • Keď už niečo robíš, robíš to poriadne. 

 • Radšej hľadáš, ako sa veci dajú, než nedajú. 

 • Angličtina nebude tvoj pracovný jazyk, ale keď príde Ursula von der Leyen na návštevu, neostaneš sedieť v kúte. 

 • Aj pri skrátenom úväzku stále čakáme odpovede v rámci dňa, chuť nájsť termín na call a dodať výstup v prípade výnimočného stavu do 48h. 

 

Čo môžeš čakať od nás? 

 

 • Oporu skúseného tímu: kolegov, ktorí ťa radi naučia čokoľvek, v čom sú doma a pomôžu ti rozvíjať tvoje najlepšie stránky. 

 • Dôveru v tvoje schopnosti: priestor pre tvoj názor a sebarealizáciu, dôveru a jasnú zodpovednosť. 

 • Príležitosť rásť: v nasledujúce roky sa budeme veľa vzdelávať, cestovať a spoznávať aj iné Európske hlavné mestá kultúry.  

 • Priestor pre seba: samozrejmosťou je flexibilný pracovný čas a možnosť mať home/remote office.  

 • Šanca prispieť: spolupodieľať sa na Európskom hlavnom meste kultúry, nie je zaujímavé len profesne, je to aj príležitosť spraviť niečo dobré a pekné pre nás všetkých, ktorí tu žijeme. 

 • Plat od 1400€ brutto mesačne pri plnom úväzku 

 • Čiastočný/plný úväzok alebo kontraktor.  
    

Nástup 

 • Nástup čím skôr, ale na dobré si radi počkáme.  

 

Na lubos.lahky@trencin2026.eu pošli  

 • portfólio prác alebo link naň. 

 • Sprievodný text obsahujúci základné údaje o tebe, o motivácii sa pridať, predstavu o rozsahu a podmienkach spolupráce a obľúbený vtip.   

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si želáš byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia​. 
    

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční formou online pohovorov v slovenskom jazyku. O presnom čase pohovoru budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky, upovedomení pozvánkou. 

​ 

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená tu https://www.trencin2026.sk/gdpr