Cultivating curiosity towards people and surrounding we tested out on Festival Priestor (Space) through interactive workshop Been there together. This card game providing questions and activities could be played by individuals, group of friends or colleagues during teambuilding, brings together participants of conferences or opens up discussion in a classrooms. The Been there together game can be bought or downloaded here.

web-preklik-b.png
 

Prečo treba počúvať zvuky krajiny? 
 

Svojou činnosťou pretvárame svet okolo seba a meníme tak aj to, ako znie. Staviame mestá, cesty, železnice, mosty. Vnímame pri tom, ako meníme zvuk krajiny? Čomu tým vystavujeme iné živé tvory, s ktorými tieto miesta zdieľame? A ako by znelo územie Trenčína, keby tu nikdy nežil človek? 
 

Z výskumov vieme, že mnoho živočíchov, od tých najdrobnejších po tie najväčšie, vydáva zvuky. V zdravom priestore je rôznymi živočíchmi obsadené celé zvukové spektrum – od jeho najnižšej časti (hmyz), cez ľuďmi počuteľné frekvencie (vtáky a iné) až po vysoké, uchom nepočuteľné zvuky (netopiere). Mimochodom, napríklad veľryby obsadzujú podľa vedcov viaceré časti tohto spektra. Niektoré druhy veľrýb by mohli vedieť produkovať a počuť zvuky pod 10 Hz a iné až v hladine 200-tisíc Hz – oboje za hranicami vnímania ľudského ucha. Ale veľryby v Trenčíne (momentálne) nežijú.  

Žije tu však s nami množstvo vtákov. Podľa ornitológov sa v období rokov 2009 až 2019 na území Trenčína vyskytovalo 187 vtáčích druhov, z ktorých mnohé prirodzene žijú práve v okolí Váhu. Je to pekné číslo, no aj tak je to o 21 druhov menej než v predchádzajúcom desaťročí. 
 

My ľudia však máme jednu pozoruhodnú vlastnosť. Ak niečo bližšie spoznáme, meníme k tomu svoj postoj a tak vzniká vzťah. To, čo je nám známe a blízke, začíname považovať za prirodzenú súčasť nášho života. 

Preto nám dovoľte zoznámiť vás! Vitajte na starom železničnom moste v Trenčíne, pri rieke Váh, v obklopení rastlín a živočíchov, ktoré tu žijú oveľa dlhšie ako my. Od jesene do jari mnohé z týchto druhov spia alebo fungujú v „upokojenom“ zimnom režime. Už onedlho sa však začnú preberať a ako prvé z nich budeme počuť práve vtáky, ktoré začínajú svojím spevom vábiť partnerov už s prvými náznakmi jari.  
 

Kým sa na jar ozvú, pozývame vás bližšie ich spoznať: žlnu zelenú, brhlíka obyčajného, pinku obyčajnú, sedmohláska hájového a mnoho ďalších. Svojím spevom vám dajú vedieť, že tu ešte stále sú. A možno zasadia semienko premýšlania o tom, čo musí každý z nás urobiť, aby sa jar, ako si ju pamätáme – pestrá a prekypujúca životom – naďalej vracala rok čo rok. 

vtaciky-web.png

Poďakovanie 
 

V projekte čerpáme z práce dvoch osobností, ktoré prispeli k rozvoju poznávania a ochrany vtákov na Slovensku: 


Jindřich Krejča (*1920 – †1991) bol český ilustrátor populárno-vedeckých publikácií pôsobiaci na Slovensku. Jeho tvorbu mnohí dôverne poznajú z kníh Z našej prírody I. a II., Atlas léčivých rostlin a iných. V projekte Zvukový atlas mosta používame jeho ilustrácie s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG. 
 

Mgr. Radovan Jambor, PhD. (*1981) je trenčiansky ornitológ, autor monografie Vtáctvo Trenčína a publikácie venovanej spolunažívaniu vtáctva a ľudí v sídlach, Vtáky v meste. Je dlhoročný aktívny člen Slovenskej ornitologickej spoločnosti / BirdLife Slovensko a zakladateľ OZ Živé mestá. V Trenčíne už takmer 25 rokov sleduje vtáctvo a približuje ho verejnosti prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít.   

Autori projektu 

Fero Király je hudobník a intermediálny umelec. Je súčasťou umeleckých združení ooo a Cluster ensemble a spoluzakladateľom JAMA. Viac sa o ňom dozviete na www.ferokiraly.com
 

Eva Vozárová je dramaturgička, performerka a kultúrna manažérka. Spoluzakladala a dodnes realizuje podujatie JAMA, je spoluzakladateľka a jedna polovica umeleckého združenia ooo. 
 

Združenie ooo je malý umelecký kolektív, ktorý vytvára diela s interdisciplinárnym charakterom. Majú nádej pre všetko živé na tejto planéte, aj keď žijeme v dobe šiesteho najväčšieho vymierania druhov. Každoročne realizujú podujatie JAMA v Banskej Štiavnici a okolí v spomienke na intermediálneho umelca Milana Adamčiaka. Viac informácií o ich aktivitách nájdete na www.zdruzenie.ooo
 

Koncept a realizácia: Fero Király, Eva Vozárová / ooo o.z. 

Autori textov: Fero Király, Eva Vozárová 

Autor ilustrácií: Jindřich Krejča 

Produkcia: ooo, Kreatívny inštitút Trenčín 

Asistencia produkcie: Adam Baranec 

Technické zabezpečenie: Pavol Soukal 

Odborná spolupráca: Mgr. Radovan Jambor, PhD. 

Vizuál: Kreatívny inštitút Trenčín 

PR: Kreatívny inštitút Trenčín 

www.zdruzenie.ooo 

www.trencin2026.eu 

 

Trenčín 2026 finančne podporujú Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj, partnerom Trenčín 2026 je Európska únia. 

most-cover-v01b.jpg