“The idea is to know each other better, to talk about culture and exchange. We have a cultural past and a cultural future. The whole of Europe should be united. Culture is one of the strongest potencies for peace.”

Melina Mercouri

actor, politician, ECoC founder

What is the European Capital of Culture all about? The idea of this format is really simple. Each year, two
cities in two countries (one older member state and one new within the EU) get the chance to become the
European Capital of Culture. Culture, however, does not mean only the artistic program and events, but

also the overall quality of life, a view of the European values, ecology, culture, and active public life.


At the same time, a rich cultural program full of exhibitions, concerts, community events, multi-genre
festivals, and art from all disciplines is created for the whole year. The city comes alive with culture,
revitalizes, and gets its mark on the European cultural map. The program aims to stengthen the European
identity and values, to explore the rich cultural heritage of each member state, and to promote unity
among them.


Over the last 37 years and thanks to this program, dozens of cities were able to kick-start and strengthen
their cultural scene, communities, improve their infrastructure, increase their urban potential and in
particular, present their plans and visions to the general population beyond their state borders. Let us
become another city that will grow and prosper thanks to the ECOC.

 

More information can be found on the official ECOC website.

See cities that have already undergone a transformation thanks to this European program.

One of them is also Košice, which was the European Capital of Culture in 2013.

Questions and answers about the ECOC.

O čom má byť projekt EHMK?


Projekt by mal pomôcť víťaznému mestu vyrásť. A to nielen v kultúrnej oblasti, ale napríklad aj vďaka možnosti rekonštrukcie ciest, chodníkov, nových cyklotrás ale aj v oblasti zlepšenia kvality života každého občana. V projekte sa vymýšľa vo veľkom a verte nám, cieľom ľudí, ktorí projekt píšu je zamýšľať sa nad všetkými skupinami občanov (nielen umelcov a ľudí pôsobiacich v kultúre). Projekt by mal pomôcť pri rozvoji komunitného života, priniesť vám napríklad príjemnejšie detské ihriská do vášho okolia, nové kultúrne priestory pre výučbu ale aj voľný čas. Projekt je naozaj veľmi rozsiahly a našim cieľom je vymyslieť ho tak, aby sa veci v ňom dali aplikovať aj v prípade, že by sa Trenčínu nepodarilo vyhrať.
Chcel/a by som sa so svojím projektom prihlásiť do EHMK Trenčín výzvy. Kde nájdem výzvu vypísanú? Ako mám postupovať?


Máte už niečo v hlave, alebo už nejaký projekt organizujete? Napíšte nám o tom vo výzve. Výzvu nájdete v časti “Zapojte sa”. V rámci nej sa môžete s nami podeliť o vašu predstavu projektov. Vymyslite si čokoľvek a v prípade potreby to s vami veľmi radi prekonzultujeme. Výzva je otvorená do 14. 08. 2020! Aké projekty predstavovať? - Napíšte nám o projekte, ktorý už robíte. - Napíšte nám nápady na projekty, ktore by ste chceli robiť od roku 2021 a budú pokračovať až do roku 2026 a ďalej. - Vymyslite projekt až na rok 2026. Projekty by sme radi zapojili do prípravy #trencin2026 a rokov, ktoré tomu budú predchádzať. V prvom kole projektu, v ktorom sa nachádzame, sa budú posudzovať tímom EHMK. Následne v prípade úspešného postupu do druhého kola sa budú vybrané projekty rozvíjať a prepájať s líniou projektu #trencin2026.
Koľko projektov môžem prihlásiť?


Projektov môžete prihlásiť koľkokoľvek len chcete. Stačí, ak splníte všetky požiadavky určené vo Výzve.
Chcem sa s vami podeliť o môj názor ohľadom Trenčína či už v dobrom, alebo zlom! Ako to mám spraviť?


V časti “Zapojte sa” sme pre vás vytvorili aj druhý dotazník určený pre verejnosť, v ktorom sa s nami môžete podeliť o to, čo vás v Trenčíne trápi, kam radi chodíte prípadne čo by ste chceli zmeniť vy. O čom písať? O čomkoľvek! O tom, čo vám chýba, alebo čo chcete v našom meste zlepšiť. A nebojte sa snívať. My sa to pokúsime zapracovať do projektu! Dotazník slúži k tomu, aby sme vedeli, čo máte na Trenčíne radi a čo by ste chceli zmeniť, ako často chodíte na kultúru a čo kultúrne vám chýba. Dotazníky vypĺňajte do 15. 09. 2020. Ako poďakovanie za váš čas 16. 09. 2020 vyžrebujeme 5-tich z vás, ktorí od nás dostanú balíček výrobkov od šikovných Trenčanov (preto nezabudnite na seba vyplniť kontakt).
Kto na projekte pracuje?


Tím ľudí podieľajúci sa na tomto projekte sa postupne formuje. Ľudia z kreatívnej a umeleckej obce z Trenčína a okolia sa na popud pána primátora Rybníčka začali od januára 2020 stretávať a diskutovať, či je zapojenie dobrým nápadom. Aj napriek čase plnom corony sa rozhodli, že to stojí za to a projekt napíšu. V tíme sa nachádzajú nielen ľudia z kreatívnej oblasti ale aj komunitní zástupci, podnikatelia, grafici, fotografi, architekti, urbanisti či zamestnanci mesta Trenčín. No nielen oni. Tímom sú všetci, ktorí sa v Trenčíne zasluhujú o to, že je tu na čo sa pozerať. Zistite viac o komunite, ktorá v Trenčíne funguje. Tím si môžete pozrieť v záložke Tím.
Čo nám môže priniesť titul EHMK?


Pre nás je Trenčín tým najkrajším mestom pre život. A určite nie sme jediní, ktorí tomu veria :) Preto sa sem mnohí ľudia po vysokej škole vracajú. Vďaka možnosti EHMK budeme môcť pretvoriť mesto ešte k lepšiemu. Vytvoriť nové pracovné miesta, vymýšľať kultúrne a komunitné podujatia, pracovať s rôznymi skupinami, usporadúvať vynikajúce udalosti, vzdelávať, rozprávať sa spolu o problematike spoločnosti. Spolu rásť smerom k lepšiemu Európskemu mestu. Máme k tomu vykročené už teraz, no tento projekt nám vie pomôcť to zvládnuť o trošku rýchlejšie.

Frequently asked questions

O čom má byť projekt EHMK?


Projekt by mal pomôcť víťaznému mestu vyrásť. A to nielen v kultúrnej oblasti, ale napríklad aj vďaka možnosti rekonštrukcie ciest, chodníkov, nových cyklotrás ale aj v oblasti zlepšenia kvality života každého občana. V projekte sa vymýšľa vo veľkom a verte nám, cieľom ľudí, ktorí projekt píšu je zamýšľať sa nad všetkými skupinami občanov (nielen umelcov a ľudí pôsobiacich v kultúre). Projekt by mal pomôcť pri rozvoji komunitného života, priniesť vám napríklad príjemnejšie detské ihriská do vášho okolia, nové kultúrne priestory pre výučbu ale aj voľný čas. Projekt je naozaj veľmi rozsiahly a našim cieľom je vymyslieť ho tak, aby sa veci v ňom dali aplikovať aj v prípade, že by sa Trenčínu nepodarilo vyhrať.
Chcel/a by som sa so svojím projektom prihlásiť do EHMK Trenčín výzvy. Kde nájdem výzvu vypísanú? Ako mám postupovať?


Máte už niečo v hlave, alebo už nejaký projekt organizujete? Napíšte nám o tom vo výzve. Výzvu nájdete v časti “Zapojte sa”. V rámci nej sa môžete s nami podeliť o vašu predstavu projektov. Vymyslite si čokoľvek a v prípade potreby to s vami veľmi radi prekonzultujeme. Výzva je otvorená do 14. 08. 2020! Aké projekty predstavovať? - Napíšte nám o projekte, ktorý už robíte. - Napíšte nám nápady na projekty, ktore by ste chceli robiť od roku 2021 a budú pokračovať až do roku 2026 a ďalej. - Vymyslite projekt až na rok 2026. Projekty by sme radi zapojili do prípravy #trencin2026 a rokov, ktoré tomu budú predchádzať. V prvom kole projektu, v ktorom sa nachádzame, sa budú posudzovať tímom EHMK. Následne v prípade úspešného postupu do druhého kola sa budú vybrané projekty rozvíjať a prepájať s líniou projektu #trencin2026.
Koľko projektov môžem prihlásiť?


Projektov môžete prihlásiť koľkokoľvek len chcete. Stačí, ak splníte všetky požiadavky určené vo Výzve.
Chcem sa s vami podeliť o môj názor ohľadom Trenčína či už v dobrom, alebo zlom! Ako to mám spraviť?


V časti “Zapojte sa” sme pre vás vytvorili aj druhý dotazník určený pre verejnosť, v ktorom sa s nami môžete podeliť o to, čo vás v Trenčíne trápi, kam radi chodíte prípadne čo by ste chceli zmeniť vy. O čom písať? O čomkoľvek! O tom, čo vám chýba, alebo čo chcete v našom meste zlepšiť. A nebojte sa snívať. My sa to pokúsime zapracovať do projektu! Dotazník slúži k tomu, aby sme vedeli, čo máte na Trenčíne radi a čo by ste chceli zmeniť, ako často chodíte na kultúru a čo kultúrne vám chýba. Dotazníky vypĺňajte do 15. 09. 2020. Ako poďakovanie za váš čas 16. 09. 2020 vyžrebujeme 5-tich z vás, ktorí od nás dostanú balíček výrobkov od šikovných Trenčanov (preto nezabudnite na seba vyplniť kontakt).
Kto na projekte pracuje?


Tím ľudí podieľajúci sa na tomto projekte sa postupne formuje. Ľudia z kreatívnej a umeleckej obce z Trenčína a okolia sa na popud pána primátora Rybníčka začali od januára 2020 stretávať a diskutovať, či je zapojenie dobrým nápadom. Aj napriek čase plnom corony sa rozhodli, že to stojí za to a projekt napíšu. V tíme sa nachádzajú nielen ľudia z kreatívnej oblasti ale aj komunitní zástupci, podnikatelia, grafici, fotografi, architekti, urbanisti či zamestnanci mesta Trenčín. No nielen oni. Tímom sú všetci, ktorí sa v Trenčíne zasluhujú o to, že je tu na čo sa pozerať. Zistite viac o komunite, ktorá v Trenčíne funguje. Tím si môžete pozrieť v záložke Tím.
Čo nám môže priniesť titul EHMK?


Pre nás je Trenčín tým najkrajším mestom pre život. A určite nie sme jediní, ktorí tomu veria :) Preto sa sem mnohí ľudia po vysokej škole vracajú. Vďaka možnosti EHMK budeme môcť pretvoriť mesto ešte k lepšiemu. Vytvoriť nové pracovné miesta, vymýšľať kultúrne a komunitné podujatia, pracovať s rôznymi skupinami, usporadúvať vynikajúce udalosti, vzdelávať, rozprávať sa spolu o problematike spoločnosti. Spolu rásť smerom k lepšiemu Európskemu mestu. Máme k tomu vykročené už teraz, no tento projekt nám vie pomôcť to zvládnuť o trošku rýchlejšie.