Stretnutia kultúrnej komunity

gumicka8.png

European Capital of Culture requires projects and events at international level. In order to be able to organise them in Trenčín, we are launching Runway - training programmes for a variety of people - from professionals in culture, to young people who want to create events and festivals, to those who want to be ambassadors of the European Capital of Culture in their communities. Runway will be our common runway towards the European Capital of Culture 2026.

One of the programs is Runway | Culture Professionals. It is a semester-long training course aimed at increasing competences in the field of cultural management. It will help to bring strategic planning, interdisciplinarity, sustainability and an international context to an organisation or project. It also focuses on working with audiences and teamwork. It is designed for cultural managers who want to take their projects or organisations to an international level. For more information click here. 

 

Program Runway | English for Culture and Tourism is designed to meet the needs of people working in the field of culture and tourism. Successful participants will improve in the presentation of the organization, the project, themselves, in the preparation of project documentation, in networking in an international environment, making phone calls and video conferences in English. For more information click here. 

Blok prednášok: 

 

  • Rozvoj publika a prístupnosť podľa Agaty Etmanowicz, zakladateľky Impact Foundation, PL 

  • Stratégia pre kultúru pre znevýhodnené skupiny a finančný nástroj na jej podporu, Zora Turancová a Ján Paprčka, Ministerstvo kultúry  

  • Práca SNG so zraniteľnými skupinami publika – Barbora Tribulová, vedúca oddelenia galerijnej pedagogiky v Slovenskej národnej galérii 

  • Inkluzívne kino: aktivity Kina Úsmev týkajúce sa práce so zraniteľnými skupinami obyvateľstva vrátane otvorených premietaní, filmovej školy či festivalu – Natália Centková, projektová manažérka v Kine Úsmev 

Blok workshopov (môžete si vybrať jeden workshop v trvaní 30 min.) 
 

1. Kto je vaše publikum? Agata Etmanowicz, Impact Foundation (workshop bude vedený v anglickom jazyku), kapacita 25 ľudí 
 

Zameriame sa na dve dôležité otázky: Kto je vaše publikum? Kto nie je vaše publikum (zatiaľ)? A prečo? Poznať odpovede na tieto otázky je dôležitý a nevyhnutný krok ku vytvoreniu vzťahu s vašim publikom a k otvoreniu sa všetkým skupinám. Ako začať s hľadaním odpovedí - to bude niečo, čo si z tohto krátkeho workshopu odnesiete.
 

2. Ako vytvoriť inkluzívny kultúrny priestor? Natália Centková, Kino Úsmev, kapacita 25 ľudí  
 

Aké kroky vedia poskytnúť kultúrni pracovníci pre sprístupnenie ich priestorov, programu a komunikácie? Na workshope si prejdeme praktické kroky ku hľadaniu jednoduchých a udržateľných riešení, ktoré prispievajú ku otvorenosti a tolerancii v spoločnosti. Povieme si niečo o konkrétnych zraniteľných skupinách, ako s nimi pracovať a postupne budovať publikum. Základom je motivácia, vytrvalosť a citlivý prístup. 
 

3. Potenciál a riziká prekračovania osobných limitov. Barbora Tribulová, SNG, kapacita 25 ľudí 
 

Na workshope sa zážitkovou formou pozrieme na osobné limity a potenciál vykročenia z komfortnej zóny. Predstavíme si tiež dôležitosť citlivého narábania s identitou ostatných. Spolu načrtneme metodiku rešpektujúcej práce s publikom. 
 

4. Ako sa uchádzať o finančné prostriedky v rámci dotačnej schémy Kultúra znevýhodnených skupín? Ján Paprčka, Ministerstvo kultúry SR, kapacita 25 ľudí 

Predstavíme finančný nástroj na podporu kultúrnych aktivít znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva. V rámci workshopu sa predstavia aj podprogramy dotačnej schémy - živá kultúra, vydavateľská a publikačná činnosť, periodická tlač, neformálne vzdelávanie a výskum, fyzická a informačná debarierizácia. 


 

Zaujali vás prednášky a workshopy? Registrujte sa vyplnením formulára tu

trencin2026-stretko-kultur-tittle-v01.png